Zeb One (1982) je jedním z nejpřesvědčivějších autorů, kteří dokázali osobitým přístupem uplatnit zkušenosti z graffiti i ve své volné tvorbě a rozvíjet jeho základní myšlenku, tj. písmo.
Postupným rozvíjením písma udržel Zeb One kontinuitu tvůrčí práce. Nikdy příliš nesledoval výtvarné trendy, jeho osobní názor a invenci postupně formovalo graffiti,
pouliční umělecká scéna, ale i obdiv k estetické kvalitě půdorysných plánů, jak je známe z urbanismu a architektury.
Snaha o co nejčistší formu bez gestických a emočních prvků ho nakonec logicky ukotvila v geometricko - abstraktním projevu vycházejícím z typografie.

Klidná a soustředěná malba, při níž autor klade důraz na maximální dokonalost provedení, vzniká s puristickou představou absolutního díla.
Předchází jí kresebná skica ověřující proporční vztahy, kterou pak autor s dokonalou přesností mechanicky převede na plátno. Postupem času si vypracoval striktně definovaný postup práce,
jehož součástí je například vodorovná poloha malířské podložky nebo pořadí, v jakém se nanášejí a vykrývají jednotlivé barevné plochy. Během celého zdlouhavého procesu, náročného na trpělivost,
musí být malba neustále pod racionální kontrolou; dokončené dílo pak budí dojem, že ani nevzniklo lidskou rukou. Mělký prostor obrazu je artikulován jednotlivými plochami a barvami,
které jsou navzájem provázané. Ačkoli se zdá, že jde především o ryze optické působení abstraktních geometrických tvarů, obraz vždy skrývá určité zakódované sdělení.
Teprve když ho rozluštíme, a pochopíme tak zobrazený grafém, otevře se nám i skrytý obsah díla.  


Výstavy / Exhibitions

2018 - 10 let Chemistry: Hala 17, Holešovická tržnice / Praha
2018 - Roxy Visuals vol. 11: Roxy / Praha
2018 - Another Yard: Galerie výtvarného umění v Chebu / Cheb ( solo show )
2018 - Zdi Art Fest / Žďár nad Sázavou
2018 - Dancing People Are Never Wrong: Jungmannovo nám. 6 / Praha 
2018 - Salón Chemistry: Jungmannovo nám. 6 / Praha

2017 - Nad Papírem #3: JEDNA DVA TŘI Gallery / Praha
2017 - Vášeň: The Chemistry Gallery / Praha
2017 - Město = galerie / Kutná Hora 
2017 - Letters2.0: Pierstone Art Soirée / Praha ( solo show )
2017 - m3, Umění v prostoru / Praha
2017 - Candy Shop: Quadrio / Praha

2016 - Artefakt: The Chemistry Design Store / Praha
2016 - Letters: The Chemistry Gallery / Praha ( solo show )
2016 - Woodoo Session / Poděbrady

2015 - Woodoo Session / Poděbrady
2015 - Views: The Chemistry Gallery / Praha

2014 - Kampart / Praha
2014 - Past Present Future: Trafačka / Praha
2014 - 001: Grafficon / Praha ( solo show )

using allyou.net